KLEVNER - 7.ročník

05.09.2015 00:00

usporiadateľ : 

AMK VCC Piešťany

miesto konania : 

Radošina