Jesenná veterán Burza

19.09.2015 00:00

usporiadateľ : 

VŠKP

miesto konania : 

areál Motor - Car Prešov s.r.o., Mercedes-Benz, ul.Petrovianska