pohľad na zoskupenie v Mederi na kúpalisku

pohľad na zoskupenie v Mederi na kúpalisku