no takto sme sa všetci nevmestili

no takto sme sa všetci nevmestili